Prof. Dr. Zuhal Baltaş

Baltaş Grubu, Kurucu Ortağı / Nudge Network, Kurucu Başkanı

Prof. Dr. Zuhal Baltaş, alanındaki yenilikçi çalışmalarıyla Türkiye’de sağlık ve örgüt psikolojisinin kapsamının genişletilmesine öncülük etti. Stresi ve sağlık üzerindeki etkilerini kamuoyunun dikkatine sunan ilk kişi oldu. Bunu, stres kaynakları ve stres değerlendirmesi, iş ortamında stres yönetiminin sonuçları, kurumsal eğitim ve insan kaynakları yönetimi, psikometrik testlerin standardizasyonu, davranışsal ekonomi, nudge ve davranış değişikliği atölyeleri gibi çok çeşitli alanlarda çığır açan çalışmalar izledi.
Prof. Dr. Zuhal Baltaş, İ.Ü. Psikoloji bölümünden mezun olduktan sonra, çalışmalarına İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı’nda devam etti, 1981 yılında Tıp Bilimleri Doktoru oldu. 1989’de uygulamalı psikoloji doçenti ve 1996’da Halk Sağlığı profesörü olan Baltaş, 1976’dan bu yana farklı yıllarda; Westminster Hastanesi’nde, Londra Üniversitesi St. George Tıp Fakültesi’nde ve University College London’da (UCL) misafir öğretim üyesi olarak bulundu.
Kurum ve birey gelişimi üzerine yazdığı eserleri; Sağlık Psikolojisi, Akılda ve Yürekte İz Bırakan Sunuş, Değişimde Değer Yaratmak, Krizde Fırsatları Görmek, Verimli İş Hayatının Sırrı: Stres, Duygusal Zekâ, Kurum içi Koçluk, Ah Bu Öğrenme, Yaşatan ve Yok Eden Normlar ile eşi Acar Baltaş’la birlikte kaleme aldıkları Stres ve Başaçıkma Yolları ve Bedenin Dili’dir. Yaşam öyküsü Gönül Bakay’ın kaleme aldığı Günümüz Türk Kadınlarından Başarı Öyküleri kitabında yer almaktadır.
Baltaş, Türkiye’nin ilk nudge grubu olan ve davranış değişikliği tasarımları üzerine çalışan Nudge Network’ü (NN) 2017 yılında kurmuştur. Ayrıca “tam iyilik hali”ni destekleyen Moneye chatbot uygulamasının davranış değişikliği danışmanıdır.
Avrupa Sağlık Psikolojisi Topluluğu’nun (European Health Psychology Society) Türkiye delegesidir. Mesleki derneklerin yanı sıra, sivil örgütlerde gönüllü çalışmalar yürütmektedir. Çöpüne Sahip Çık Vakfı danışma kurulu üyesi ve TOBB İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu üyesidir. Aynı zamanda yönetim ve insan kaynakları alanında bilim temeli güçlü ve özgün çözümler sunan ve beş uluslararası kurumun temsilcisidir.

Prof. Dr. Acar Baltaş ile evli, iki çocuk annesi ve üç torun büyükannesidir.