Uğur Yaylaönü

Sermaye Piyasası Kurulu, Kurul Başkan Yardımcısı

Çalışma hayatına 1999 yılında Sermaye Piyasası Kurulu’nda başlamıştır. Kurul bünyesinde 1999-2014 yılları arasında Ortaklıklar Finansmanı Dairesinde uzman yardımcısı, uzman ve başuzman, 2014 -2021 yılları arasında Muhasebe Standartları Dairesinde Daire Başkanı olarak görev yapmıştır. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu Danışma Konseyi Üyeliği (2014-2017), Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu Gözetim Komitesi Vekil Üyeliği (2018-2020) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı – Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu Kurucu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. (2017 – 2020)

Halen Kurul Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Uğur YAYLAÖNÜ Haziran 2021 ‘de MKK Gayrimenkul Bilgi Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır.