Taşkın Öker

Takasbank, Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı

Taşkın Öker, 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlamıştır. İş yaşamına 1998 yılında Siemens firmasında başlamış olup, BT sektöründe 23 yılı geçen tecrübesi bulunmaktadır.

2001 yılında İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş’ de çalışmaya başlamış, kurum çatısı altında farklı görevler üstlenmiştir. Kurumun ve Finansal Piyasalarının ihtiyacı olan yeni teknolojilerin araştırılması, bu teknolojilerin faydalarının analiz edilmesi, profesyonel ve yönetilen servisler alanlarında teknoloji altyapısının hayata geçirilmesi ve güçlendirilmesi hususlarında önemli kazanımlar sağlamıştır.
BT Stratejilerinin oluşturulması ve finansal kurumların tabi olduğu regülasyonlara ve dünya genelinde kabul görmüş COBIT, ITIL, ISO27001, ISO22301, ISO20000-1 standartlara karşı BT süreçlerinin uyumu esaslarında etkin bir rol oynamıştır.

2020 yılı itibariyle Takasbank Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı görevini sürdürmektedir.