Taliye Yeşilürdü

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Uzman yardımcısı olarak göreve başladığı Sermaye Piyasası Kurulu’nda çeşitli daireler ile Avrupa Birliği grubunda başuzman olarak görev yapmıştır. Almanya ile yürütülen Sermaye Piyasası Mevzuatının Avrupa Birliği Mevzuatı ile uyumlaştırılması konulu Eşleştirme Projesi kapsamında çeşitli gruplarda çalışmış, yatırım fonları ile kurucu portföy yönetim şirketleri çalışma grubunda Türk mevzuatının hazırlanmasında kilit rol üstlenmiştir. Ayrıca, serbest yatırım fonlarına ilişkin Türkiye’deki düzenleme çalışmalarını yürütmüştür.

2013-2021 yılları arasında Boynergrup’ta yatırımcı ilişkileri ve kurumsal yönetim koordinatörü görevini üstlenmiştir.

2020 yılında TSPB genel kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İng.) Bölümünden mezun olmuş, University of Pennsylvania Wharton Business School’da finans sertifika programını tamamlamış ve Marmara Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans Programı’ndan Kurumsal Yönetim ve Yatırım Fonu Organizasyonları konulu master tezi ile mezun olmuştur. Bu çalışma “Yatırım Fonları ve Kurumsal Yönetim“ adıyla 2012 yılında Scala Yayıncılık tarafından kitap olarak yayımlanmıştır.