Prof. Dr. Selim YAZICI

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi ve FinTech İstanbul Kurucu Ortağı

Ülkemizde FinTech ekosisteminin sağlıklı biçimde gelişimini desteklemek ve tüm yapıtaşlarını bir araya toplamak amacıyla 2016 yılında kurulan ve bir hub olarak faaliyet gösteren FinTech İstanbul Platformu’nun kurucu ortağı olan Prof. Dr. Selim YAZICI; İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü öğretim üyesidir. Çeşitli üniversitelerde misafir öğretim üyesi olarak FinTech ve InsurTech konularının yanısıra Girişimcilik, Proje Yönetimi, İş Sürekliliği Yönetimi, İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik ve Örgütsel Davranış konularında dersler vermektedir.
Teknolojiye ve teknolojinin yaratacağı fırsatlara inanmış bir akademisyen olarak, 2000’li yılların başında, teknolojideki değişimin finansal kuruluşların üretim, pazarlama, satış, dağıtım ve satış sonrası süreçlerinde yaratacağı etkileri ve e-ticaret olanaklarını değerlendiren araştırmalar yapmış ve sigortacılık sektörüne özel bir envanter oluşturmuştur. Bu çalışmaların sonuçlarını, ortak yazar olarak yer aldığı “Elektronik Sigortacılık” (2002) adlı kitapta yayınlamıştır. Daha sonra, finansal hizmetler dünyasındaki teknolojik değişimi ve müşterilerin dijitalleşmesini gözlemleyerek, özellikle sigortacılık sektöründe dijital dönüşüme yönelik projeler geliştirmiştir.
Teknolojinin finansal hizmetler sektöründe kullanımı ve çevik yapılar olan startupların bu alandaki girişimcilik faaliyetlerini ifade eden FinTech ve InsurTech konuları ilgi alanını oluşturmaktadır. Bu kapsamda çeşitli ortamlarda girişimlere mentorluk yapmaktadır.
Finansal teknolojiler konusunda girişimcilerin, finansal kurumların ve yatırımcıların ihtiyaç duyduğu tüm alanları kapsayan ve ülkemizde ilk olarak 2016 yılında FinTech İstanbul tarafından gerçekleştirilen “FinTech 101 Eğitim Programı”nın şekillenmesini sağlamıştır.