Seçil Sayın Kutluca

Sermaye Piyasası Kurulu, Başuzman Hukukçu

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1996 yılında mezun olan Seçil Sayın Kutluca, 2002 yılından beri Sermaye Piyasası Kurulu’nda uzman olarak görev yapmaktadır. “SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri”’nin 2003 yılında yayınlanmasından itibaren ilkelerin ve uygulamasının geliştirilmesi için SPK’nın taraf olduğu tüm ulusal ve uluslararası inisiyatiflerde çalışmıştır. SPK’nın sürdürülebilir finans çalışmalarına, Ekim 2020’de yayınlanan “Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi”, “SPK Yeşil Tahvil Rehberi” ve “SPK Yeşil Kira Sertifikası Rehberi” hazırlanması, Çalışma Grubu’nun koordinasyonu ve IOSCO, OECD ve G20 gibi uluslararası kuruluşların politika belirleme süreçlerinde SPK katkısının oluşturulması başlıklarında katkı sağlamaktadır. Avrupa Birliği (AB) hukuku, AB Finansal Hizmetler müktesebatı (bilgi suistimali, piyasa dolandırıcılığı, finansal araç piyasaları direktifi) konularında akademik ve mesleki geniş tecrübe kazanmıştır. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ve Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) sürdürülebilirlik eğitim programlarına eğitici olarak destek vermekte, sermaye piyasalarının gelişimi ile ilgili uluslararası kuruluşlarca düzenlenen panellere konuşmacı olarak katılmaktadır. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu’nun 2011 yılından beri Başkanlığı ve Sekreteryasını üstlendiği “İSEDAK Sermaye Piyasası Kurulları Forumu” koordinasyonunu yürütmektedir. 2005 yılında Chevening bursiyeri olarak Birmingham Üniversitesi’nden AB Hukuku lisansüstü sertifikası ve 2008 yılında City, University of London’dan Uluslararası Ticaret Hukuku yüksek lisans derecesi almıştır.