Doç. Dr. Salim Atay

T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Başkan

Doç. Dr. Salim Atay, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünden mezun olmuştur. KTÜ Farabi Tıp Fakültesi’nde Medikal Psikoloji alanında Yüksek Lisans yapmış,1988-1994 yılları arasında Devlet Hastanelerinde Psikolog olarak çalışmış ve 1995-1996 yıllarında İngiltere’de Nottingham Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü, Nöro-Psikoloji laboratuvarında araştırmacı olarak görev almıştır.

Doktora eğitimini 2001 yılında Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı’nda tamamlayan Atay, 2002-2013 yılları arasında Marmara Üniversitesi’nde; 2013-2018 yıllarında ise İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde öğretim üyeliği yapmıştır. Atay aynı zamanda, İTÜ Rektör Danışmanlığı ve Kariyer Merkezi Müdürlüğü görevini yürütmüştür.

2008-2009 yılları arasında ABD Florida State Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. İngiltere ve ABD’de yaptığı akademik çalışmaların ardından, Türkiye’de, iş psikolojisi, bireysel farklılıkların yönetimi, örgütsel davranış, davranış bilimleri, kariyer ve yetenek yönetimi ve insan kaynakları konularında dersler veren Atay; lider yönetici becerileri, politik yeti, narsisizm, kariyer yönetimi konularında araştırmalar yapmış ve kitap yazmıştır.

Akademik çalışmalarının yanı sıra, Kariyer ve Yetenek Yönetimi Derneği Kurucu Başkanı olan Atay, kamu ve özel sektör kuruluşlarında uzmanlık alanında projeler yürütmüştür.

Atay, Avrupa Birliği kapsamında hayata geçen projelerde çalışmış ve yöneticilik yapmıştır.

Başkanlık sisteminin yürürlüğe girmesi ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Ağustos 2018’de İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı görevi tevdi edilmiştir.

İnsan Kaynakları Ofisi;
• İnsan Kaynağı Envanterinin ve Beceri Haritasının oluşturulması,
• 862 bin personelin katıldığı Kamu-Veri (Kamu Çalışanı Memnuniyet ve Aidiyet Anketi)
• Üniversitelerin istihdam performanslarını ölçmeye yönelik Üni-Veri,
• Kamuda işe alımlarda şeffaf ve liyakat temelli istihdama yönelik tüm kurumlar tarafından kullanılan Kariyer Kapısı,
• 3.3 milyon kamu personelinin kullandığı Uzaktan Eğitim Kapısı,
• 44 binden fazla öğrenciye staj imkanı sağlayan Staj Seferbirliği,
• Başta dezavantajlı bölgeler olmak üzere yüzbinlerce yeteneğin ve binlerce işverenin katıldığı Bölgesel Kariyer Fuarları (BKF)

gibi birçok ulusal ve uluslararası projeyi geliştirmiş ve Türkiye’ye kazandırmıştır.

Ofis, hem kamu hem de özel sektörde modern yöntemlerle insan kaynakları süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik projeler geliştirmekte ve yürütmektedir.