Özgür Kocabaşoğlu

Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu, Ortak ve Kurumsal İşler Lideri

Özgür Kocabaşoğlu, Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu’nun Kurumsal İşler Birimi Sorumlu Ortağı’dır. Ulusal ve uluslararası karmaşık birleşme ve devralmalar, yapılandırma, bankacılık, sermaye piyasaları işlemleri, kurumsal işler ve kurumsal finansman alanlarında yaklaşık 20 yıllık tecrübeye sahiptir.

Enerji, madencilik, ulaştırma, limanlar, havaalanları, inşaat, finans, perakende ve gayrimenkul gibi çeşitli sektörlerde ve birçok yabancı ülkeyi kapsayan uluslararası işlemlerde kapsamlı deneyime sahiptir.

Özgür Kocabaşoğlu, kamu-özel ortaklığı (PPP), yap-işlet-devret ve yap-işlet modelleri ile ticari bankalar, kurumsal işletmeler ve kamu kuruluşları ile özel şirketlere ilişkin sınır ötesi karmaşık finansal işlemlere odaklanmaktadır.

Avrupa, Latin Amerika, Rusya, BDT ülkeleri, Afrika ve Asya gibi geniş bir coğrafyada birleşme ve devralmaları yöneten Kocabaşoğlu, ayrıca düzenli olarak sermaye piyasaları ve özelleştirmelerde danışmanlık yapmaktadır.

Özgür Kocabaşoğlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur ve yüksek lisans derecesini Dış Ticaret alanında Gazi Üniversitesi’nde tamamlamıştır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir. İstanbul Barosu, Uluslararası Barolar Birliği ve Galatasaray Lisesi Mezunlar Derneği üyesidir.