Orhan Tanışman

YTÜ, Yıldız Teknopark Genel Müdürü

1969 yılında İstanbul’da doğan Orhan Tanışman, İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nden Gemi İnşaatı Mühendisi olarak mezun olmuştur. Akabinde Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Gemi Makinalarında Otomasyon konusunda yüksek lisans yapmış ve İstanbul Üniversitesi’nde Yatırım Planlama konusunda doktora çalışmasına başlamıştır. Aynı dönemde İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü’ne devam ederek 1999 yılında mezun olmuştur. 1991-1994 yılları arasında Marmara Üniversitesi ardından İstanbul Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak bulunmuştur. 1994 yılında İhlas Holding’de çalışmaya başlayan Tanışman, 2014-2020 yılları arasında Bütçe, Raporlama ve Yatırımcı İlişkileri’nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ile Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlerini yürütmüştür. Ekim 2020 yılından itibaren Yıldız Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark A.Ş. Genel Müdürü olarak görevine devam etmektedir.