Murat Gülkan

OMG Capital Advisors, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO

Murat Gülkan 2019 yılından bu yana OMG Capital Advisors’da CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak rol almaktadır.
OMG Capital Advisors, sermaye piyasaları üzerinden alternatif fonlama çözümleri sunmaktadır. Şirket Türkiye’de Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ve benzeri ürünlerin tarım, otomotiv, eğitim gibi sektörlerde uygulanmasına öncülük etmektedir.
Ünlü Portföy’de CEO olarak bulunduğu sürede strateji, yatırım prosedürleri ve ilgili ürün dizisinin oluşturulması konularında hizmet vermiştir. 7 yatırım fonu, 2 gayrimenkul yatırım fonu ve ve tüm yapılandırılmış borçlanma araçları ürün katalogunun oluşturulmasında finansal, yasal, operasyonel ve pazarlama süreçlerini yönetmiştir. Yeni ürünlerin anlaşılması, içselleştirmesi ve güvenle pazarlanması adına satış ve pazarlama personeline kapsamlı eğitimler vermiş ve şirket bünyesinde yüksek nitelikli bir ekip oluşturmuştur.
Arma Portföy’de Türkiye’nin ilk serbest fonlarından birini yönetmiş, fon dağıtımında önde gelen iki banka ile stratejik ilişkiler kurulmasını sağlamıştır.
Deutsche Bank’da Gelişmekte Olan Avrupa Piyasaları Eş Başkanlığı görevini üstlenmiş, önde gelen kurumsal yatırımcılar, düzenleyiciler ve derecelendirme kuruluşları ile stratejik ilişkilerin geliştirilmesinde önemli rol üstlenmiştir. Yönetici Direktör görevi süresince ürün geliştirilmesi, türev masasının ve İstanbul’da varant pazarının açılmasını konularında önemli katkılar sağlamıştır.
Deutsche Securities (Bender Menkul Kıymetler) kurucuları arasında bulunmaktadır. Bender’in Deutsche Bank tarafından satınalınması sürecinde önemli rolü bulunmaktadır.