Dr. Mete Tevetoğlu

Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Anabilim Dalı, Öğretim Üyesi – Başkanı
Teknoloji ve Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, Müdür
TEVETOGLU Legal, Kurucu Ortak

Dr. Mete Tevetoğlu hukuk lisans eğitimini 1997-2001 arasında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır. 2002 yılında İstanbul Barosu Levhasına kaydolmuştur. İstanbul Bilgi Üniversitesinde Ekonomi Hukuku ve Marmara Üniversitesi’nde Özel Hukuk Yüksek Lisansını tamamlayan Tevetoğlu 2006 yılında Mali Durumu Bozulan Aracı Kurumlarda Alınacak Tedbirler ve Özellikle Tedrici Tasfiye başlıklı teziyle İktisadi Araştırmalar Vakfı tarafından düzenenen tez yarışmasında mali hukuk alanında Ünal Aysal Tez Ödülüne layık bulunmuştur.

Dr. Tevetoğlu araştırma ve çalışmalarını London School of Economics and Political Science and University of London Institute of Advanced Legal Studies bünyesinde tamamlayarak Sermaye Piyasasında Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümünde Tahkim başlıklı eseriyle 2009’da hukuk doktoru unvanına hak kazanmıştır. Tevetoğlu halihazırda Ticaret Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Teknoloji Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku alanlarında çalışmakta, yayınlar yapmakta, mahkemelerde bilirkişilik görevinde bulunmakta ve ders vermektedir. Toplam 5 adet yayınlanmış kitabı bulunan Tevetoğlu, çok sayıda akademik makale yazmış ve yayınlamıştır.

Dr. Tevetoğlu, Teknoloji Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Oyun Hukuku, Şirketler Hukuku alanlarında çalışmakta ve çok sayıda projede ve uyuşmazlık çözüm süreçlerinde danışmanlık yapmaktadır.