KVKK Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL AYDINLATMA METNİ

Sayın Katılımcı,

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ve İktisadi İşletmesi (TSPB-İİ) tarafından düzenlenen “Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi”ne katılım amacıyla şahsen başvuru, her türlü elektronik kayıt veya elektronik posta ile iletmiş olduğunuz ad, soyad, T.C. Kimlik No, cinsiyet, kurum adı, unvan ve iletişim bilgileriniz TSPB (ve TSPB-İİ) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 inci maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayanarak, 

  • Kongreye katılımınızın/binaya giriş yaptığınızın teyidi,
  • Güvenliğin sağlanması,
  • Katılımcı sayısının ve diğer istatiksel bilgilerin belirlenmesi,
  • Kongre ile ilgili bilgilerin sunulması,
  • TSPB’ye ait her türlü uygulama/application’ların yönetilebilmesi,
  • TSPB’ye, sponsorlarına/destekçilerine, etkinliklerine ilişkin içerikler, olanaklar ve yeniliklerinden haberdar edilmesi,
  • TSPB’ye ait veya desteklediği ya da duyurmak istediği etkinlikler için Kullanıcı’ya bildirimde bulunulabilmesi, elektronik ileti gönderilmesi*,
  • TSPB’nin yayınladığı dergi ve yayınların tarafınıza gönderiminin veya tanıtımının yapılması hususunda talebinizin alınması,
  • TSPB’den talep edeceğiniz hizmetlerin yürütülmesi,

amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. 

Toplanan kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hukuken yetkili kamu kurumları ve özel kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir. 

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” gereği Birliğimizin Büyükdere Caddesi No:173 1. Levent Plaza A-Blok Kat:4, 34394 Levent, Şişli, İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz. 

 

*Tarafıma, bildirdiğim iletişim adreslerim vasıtasıyla Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (“TSPB”) ve kayıt olduğum organizasyon kapsamında belirtilen sponsorları/destekçileri tarafından etkinliklerine ilişkin içerikler, olanaklar ve yeniliklerden haberdar etmek ve desteklediği ya da duyurmak istediği etkinlikler için bildirimde bulunabilmesi amacıyla ticari ileti gönderilmesine izin veriyorum.