Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın

Bilim Adamı, Beyin Cerrahı, Düşünür, Edib Şair, Güftekâr, Mûsıkîşinas, Teolog, Filozof, Hattat

İsmail Hakkı Aydın, 1954 yılında Trabzon’da doğdu. İlkokulu Maçka’da, Orta ve Lise tahsilini Trabzon’da tamamladı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra, Beyin Cerrahisi Kürsüsünde asistanlığa başladı. Bilahare İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Kürsüsü’nde ihtisasına devam ettikten sonra, Zürich Üniversitesi Nöroşirürji Kliniği’nde, Prof. Dr. Mahmut Gazi Yaşargil’in yanında mikronöroşirürji çalışmalarını tamamladı. Zürich Mikronöroşirürji Araştırma Merkezi’nde, Instraktör Öğretim Üyesi olarak görev yaptı ve aynı zamanda, serebro-vasküler mikro-cerrahi alanlarında araştırmalarda bulundu.

1984 Yılı sonunda yurda dönerek, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı Başkanlığı’na atandı.1985’de, Türkiye’de ilk olarak, üniversitede Mikronöroşirürji Araştırma Laboratuarını kurdu. 1988’de, beyin-damar tıkanıklıklarının operasyonlarında kullanılan ve dünyada ilk defa kendi adı ile literatüre geçen yeni bir ameliyat tekniği geliştirmesi sebebi ile, 1990 yılında TÜBİTAK ödülü aldı ve zamanın Cumhurbaşkanı tarafından taltif edildi.

Dünyanın bir çok ülkesinde, dersler ve konferanslar verdi, eğitici ameliyatlar yaptı.Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında bilimsel çalışmaları ve Dünya Bilimine katkıları sebebi ile sayısız ödül, onursal paye, nişan ve ünvan aldı. Beyin Cerrahisi sahasında, Uluslararası düzeyde, yerli ve yabancı 200’ü aşkın bilimsel çalışması olan Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın bugüne kadar birçok doktor, beyin cerrahı, doçent ve profesör yetiştirmiş, dünyanın önde gelen bilim adamlarınca, yurt dışında gerek kitaplarda ve gerekse makalelerde bir çok kez, kaynak olarak gösterilmiş, geliştirdiği cerrahî teknikler klasik kitaplarda yer almıştır.

Beyin cerrahisinin yanında, ağırlıklı olarak şiir, hat, klasik Türk musikisi, karikatür, musiki felsefesi, nörofilozofi, edebiyat ve teoloji alanları olmak üzere, güzel sanatlar ile ilgilendi, yazılar yazdı, konferans ve dersler verdi. Çeşitli gazete ve dergilerde makale, yorum, eleştiri ve şiirleri yayınlandı. Halen haftalık bir gazetede, Nörofilozofi isimli köşesinde düzenli yazıları yayımlanmaktadır.

1991 yılında Suz-i Dilara, 2000 yılında Aşk, 2002’de Vuslat, 2010’da Nefes, 2013’de Hicran ve 2014’de de Ya Hayy! adlı şiir kitapları neşredildi. “Rabbim Beni Doktorlardan Koru!” isimli kitabı 2013 yılında, “Ah Bu Doktorlar!” 2015 de, “Beynin Şifresi” ve “Öfke Kontrolü ve Motivasyon” ise (Can Hikmet Değirmenci ile birlikte) 2016 da yayımlandı. “Beyin Fırtınası” isimli kitabı yine 2016’da, “Ah Bu Hastalar!” ve “Bir Beyin Cerrahının Anıları”, 2017 de, “Beyin Sizsiniz” “Aforizmalar”, Ah Bu İnsanlar”, “Rubâiyyât-ı Bircis”, “Yapay Zeka” (Can Hikmet Değirmenci ile birlikte) ve “Düşünce Sizsiniz”(Levent Ağaoğlu ile birlikte) isimli kitapları 2018 de, “Beyin Tanrısal Bir Parçacık”( Can Hikmet Değirmenci ile birlikte) ise 2019 da okuyucuları ile buluşmuştur.

Kendisinin edebî ve sanatsal yönleri hususunda ilmî makaleler neşreden, edebiyat otoritelerinin ifadesi ile, geliştirdiği kendine has şiir ve modern rubai formunda, en çok heceyi kullanan Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın’ın 100’ü aşkın güftesi, Dr. Yılmaz Karakoyunlu, Mustafa Fatih Salgar, Osman Erol Ünal, Amir Ateş, Salih Suphi Soner, Osman Nuri Özpekel, Dr. Adnan Çoban, Murat Türkmen ve Hüseyin Erbay tarafından bestelenerek, musıki dünyası ve TRT repertuarlarında yerini almıştır.

İsmail Hakkı Aydın, evli, üç çocuk babası olup, Arapça, Farsça, Fransızca ve İngilizce bilmektedir.