İlker Kızılkaya

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Yatırımcı ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri Direktörlüğü, Servis Yöneticisi

1990 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Petrol Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini, 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Sermaye Piyasası ve Borsa bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 1990-91 yıllarında bir yıl süreyle T.C. Ziraat Bankası Bankacılık Okulu’nda bankacılık ve finans eğitimi almıştır.

İş hayatına 1991 yılında T.C. Ziraat Bankası Menkul Kıymetler Müdürlüğü’nde uzman olarak başlamış, 1993-2014 yılları arasında Borsa İstanbul A.Ş.’de görev almış, bu dönemde borsa verileri, kamuyu aydınlatma ve endeks konularında çalışmıştır. Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun kurulması, işletilmesi ve sonrasında Merkezi Kayıt Kuruluşu’na devri sürecinde aktif görev almıştır. 2014 yılından beri Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’de görev yapmakta olup, halen Yatırımcı ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri Direktörlüğü’nde Servis Yöneticisi olarak çalışmaktadır.