Doç. Dr. Hakkı Öztürk

Bahçeşehir Üniversitesi, Öğretim Üyesi

 

Doç. Dr. Hakkı Öztürk Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümü’nde görev yapmaktadır. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde Corporate Finance, Fundamental Analysis and Investment Strategies, Asset Valuation, Technical Analysis ve Timing and Forecasting in Financial Markets derslerini vermektedir. 2009 yılında Şirket Değerlemesinin Esasları: Teorik ve Pratik Yaklaşımlar adlı kitabı ve 2017 yılında ise “How Rewarding Is Divergence Trading In Technical Analysis? Emprical Tests For Stock Exchanges, Commodities and Currency Pairs” isimli kitabı yayınlanmıştır. Uluslararası dergilerde birçok makalesi yayınlanmıştır ve uluslararası konferanslarda sunumları vardır.

Uzmanlık alanları hisse (şirket) değerlemesi, temel analiz, teknik analiz ve portföy yönetimidir. Kadıköy Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi’nden lisans derecesi almıştır. Sermaye Piyasaları ve Finans alanında Master derecesi ve Bankacılık ve Finans alanında Marmara Üniversitesi’nden doktora derecesi vardır.

15 yıldan fazla sermaye ve finansal piyasalarda tecrübesi vardır. Bununla beraber, bankacılık-finans ve reel sektörün ihtiyaçlarını karşılamak üzere finans eğitimleri vermektedir. Sektörde çalışan 8000’den fazla kişiye eğitim vermiştir. 2007 yılından beri Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nde (TSPB) finans eğitmeni olarak görev yapmaktadır.