Gülnur Yerlikayalar

Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği, Komite Yöneticisi

2010 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Gülnur YERLİKAYALAR, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda (BDDK) bankacılık uzman yardımcısı olarak meslek hayatına başlamış olup, akabinde buradaki görevine bankacılık uzmanı olarak devam etmiş ve yaklaşık 8 yıl boyunca BDDK’da çalışmıştır.
BDDK’da çalıştığı süre içerisinde; bankacılık mevzuatı başta olmak üzere, anılan Kurumun görev ve yetki alanı kapsamında bulunan mevzuata ilişkin birçok düzenleme çalışmasında yer almış ve bahse konu mevzuatın yorumlanması üzerine görev yapmıştır. Öte yandan, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun yürürlüğe girdiği 2013 yılından başlayarak, mezkur Kanunun BDDK’nın görev ve yetki alanı kapsamında bulunduğu süre boyunca, 6493 sayılı Kanun ve alt düzenlemeleri üzerine çalışmış ve bahse konu mevzuat temel uzmanlık alanını oluşturmuştur. Bu kapsamda, konuya ilişkin Avrupa Birliği mevzuatının incelenmesi ile 6493 sayılı Kanunun alt düzenlemelerinin hazırlanması da dahil olmak üzere, 6493 sayılı Kanun ve alt düzenlemelerinin yorumlanmasında görev yapmıştır.
2021 yılında Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği’nde (TÖDEB) Komite Yöneticisi olarak göreve başlamış olup, halen buradaki görevine devam etmektedir.