Gülçin Salıngan

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi (IICPSD) Direktör Yardımcısı

Gülçin Salıngan, UNDP’nin altı küresel tematik politika merkezinden biri olan ve kalkınmada özel sektörün etkisini arttırma odaklı çalışan UNDP IICPSD’de Direktör Yardımcısı rolünü üstlenmektedir. Gülçin Salıngan 2013’ten bu yana yürüttüğü görevi kapsamında iş birlikleri geliştirerek IICPSD’nin operasyonel ve stratejik çalışmalarına liderlik etmektedir. 170’ten fazla UNDP ülke ofisiyle çalışan IICPSD, UNDP’nin özel sektör ile işbirliği projelerini yürütmektedir. Bu projelerin önemli bir tematik ayağı etki yatırımcılığıdır.
Gülçin Salıngan’ın Ortadoğu ve Avrupa’da kamu ve özel sektör bünyesinde üstlendiği çeşitli roller ile 20 yılı aşkın tecrübesi bulunmaktadır. UNDP IICSPD’ye katılmadan önce kendi danışmanlık şirketini kurarak 10 yıl boyunca rekabet gücü, sanayi kümelenmeleri, girişimcilik, KOBİ gelişimi, bölgesel kalkınma ve stratejik iş planlaması alanlarında çalışmıştır. Kariyerine PricewaterhouseCoopers şirketinin Lizbon ve İstanbul ofislerinde başlayan Gülçin Salıngan, Coca Cola Company bünyesinde Bosna, Arnavutluk, Bulgaristan ve Romanya’yı içeren Güney Avrupa Bölgesi Finans Müdürü olarak görev aldı. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünde tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimine Londra Westminster Üniversitesi’nde devam etti. Gülçin Salıngan, halihazırda sanayi kümeleşmeleri ve sosyal sermaye üzerine doktora çalışmalarına devam etmektedir.