Evrim Hacıoğlu Kazak

Yıldız Teknik Üniversitesi
Yönetim Kurulu Üyesi, Araştırma Görevlisi, YTÜ Finans Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi (CFGS)

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İşletme Bölümü’nde Araştırma Görevlisi ve doktora adayı olan Evrim Hacıoğlu Kazak, matematik alanında lisans ve işletme alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. YTÜ Finans Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi (CFGS) Yönetim Kurulu Üyesi olan Evrim Hacıoğlu Kazak, CFGS’nin iş dünyası, akademi, kamu ve STK’lara yönelik olarak düzenlemiş olduğu Kurumsal Sürdürülebilirlik sertifika programında eğitmen olarak görev almaktadır. CFGS ve TSPB iş birliği ile gerçekleştirilen “Türkiye Sermaye Piyasasında Faaliyet Gösteren Aracı Kurumların Performans ve Etkinlik Analizi” projesinin yanı sıra finans, kurumsal sürdürülebilirlik ve entegre raporlama alanlarında Prof. Dr. Güler Aras’ın yürütücülüğünü yapmış olduğu çok sayıda proje ve araştırmada yer almıştır.

Görev almış olduğu “Kurumsal Sürdürülebilirlik Performans Ölçümüne Alternatif Bir Yaklaşım: Türk Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama” başlıklı proje, TÜBİTAK tarafından başarı öyküleri arasında yer almıştır. Kurumsal sürdürülebilirlik ve makine öğrenimi alanlarında doktora çalışmalarına devam eden Evrim Hacıoğlu Kazak, Entegre Raporlama Derneği (ERTA) faaliyetlerinde aktif olarak yer almaktadır.