Erhan Çalışkan

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Sürdürülebilirlik ve Çevresel Sosyal Etki Yönetimi, Müdür

Şubat 2020’de Kalkınma ve Yatırım Bankası’na katılan Erhan Çalışkan, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nda Sürdürülebilirlik ve Çevresel Sosyal Etki Yönetimi Bölüm Müdürü olarak görev yapmaktadır. Erhan, Çevresel ve sosyal risk değerlendirmesi, risk derecelendirme, sürdürülebilirlik raporlamaları, çevresel ve sosyal politikalar, sürdürülebilir finansmana erişim, Kalkınma Finansmanı Kurumları ile çevresel sosyal kaynak uyumu ve müzakere süreçleri, entegre yönetim sistemlerinin geliştirilmesi alalarında görev almaktadır.
Kariyerine 2009 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bünyesinde bir AR-GE şirketinde başlayan Erhan, 2009-2016 yılları arasında proje yöneticisi olarak çeşitli ulusal ve uluslararası çevresel sosyal durum değerlendirme / atık yönetimi / iklim değişikliği ile mücadele & uyum / sürdürülebilirlik çalışmalarında bulunmuş;
2012-2014 yılları arasında– Marmara ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Güneş Radyasyonunun WRF Modeli ile Kısa Vadeli Modellenmesi isimli TÜBİTAK projesinde kıdemli araştırmacı uzman olarak görev almıştır. 2016-2017 döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Anahtar Teknik Personel görevini icra etmiş, 2017-2020 döneminde ise Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nda Mühendislik Müdürlüğü’nde yöneticilik yapmıştır.
İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü mezunu olan Erhan Çalışkan, ayrıca Uluslararası İlişkiler Lisans derecesine sahiptir. Erhan’ın ulusal ve uluslararası yayın kuruluşlarında yayımlanan 5 adet akademik makalesi bulunmakta olup, İngilizce ve İspanyolca bilmektedir.