Emre Zehir

 JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., Araştırma Uzmanı

Mersin’in Mut ilçesinde 1991 yılında dünyaya geldi. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nde 2016 yılında tamamladı. 2019 yılında aynı Üniversite’nin Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce Muhasebe-Finansman programından yüksek lisans derecesini aldı. 2019 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Finans Doktora Programı’na kabul edildi. ESG ve firma değeri üzerine etkisi konulu tez çalışması ile doktora çalışmasına devam etmektedir.
2017-2021 yılları arasıda İstanbul Kültür Üniversitesi İşletme Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı. Halen, 2021 Ağustos ayında bünyesine katıldığı JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.’de araştırma uzmanı olarak görevine devam etmektedir.
Sürdürülebilir finans uygulamaları ve yeşil finans alanında ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış makaleleri, uluslararası kongrelerde bildirileri bulunmaktadır.