Elif Koşok

TÜBİTAK TEYDEB, Grişim Sermayesi Destekleme Grup Koordinatörü

Finans alanında 29 yıllık profesyonel deneyime sahip olan Elif Koşok, TÜBİTAK’da erken aşama teknoloji tabanlı girişimlerin yatırım alması amacıyla girişim sermayesi destekleme stratejilerini oluşturmak ve destek programlarını yürütmenin yanı sıra, Girişim Sermayesi Fonları, Hazine Bakanlığı, Melek Yatırımcılar, Girişimciler, Üniversiteler, Teknoloji Transfer Ofisleri, Teknoparklar, Avrupa Yatırım Fonu (EIF) , Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) gibi ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirlikleri yürütmektedir.

Ayrıca, TÜBİTAK Girişimcilik Destekleme Gurubu Koordinatörlüğüne vekalet etmektedir. Bu gurupta, girişimcilik eko sistemindeki farklı paydaşlar için farklı programlar yürümenin yanı sıra, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirlikleri geliştirip yürütmektedir.

Hayali Türkiye’deki erken aşama teknoloji tabanlı girişimler için, güçlü girişim sermayesi fonlama mekanizmalarına sahip, sürdürülebilir bir girişimcilik eko-sistemi oluşmasına katkı sunmaktır.

Elif Koşok, TÜBİTAK’a katılmadan önce, TÜRK EXIMBANK’da Daire Başkanı olarak farklı birimlerde görev almış, ihracatın finansmanından uluslararası proje finansmanına, TİKA, Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası (EIG), US Exim, JExim gibi ulusal ve uluslararası paydaşlar ile ortak projeler ve birlikleri geliştirmeye yönelik sorumluluklar almıştır.

Elif Koşok’un halen görev aldığı ulusal ve uluslararası kurullar: TÜBİTAK Girişim Sermayesi Destekleme Komitesi Yürütme Kurulu Koordinatörlüğü, TÜBİTAK Girişimcilik Destekleme Komitesi Yürütme Kurulu Koordinatörlüğü, TOBB Girişim Sermayesi Sektör Meclisi ve Etki Yatırım Derneği Danışma Kurulu’dur.

1992 yılında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümünde Lisans eğitimini şeref derecesi ile tamamlamıştır.

2002 yılında Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesinden Lisans mezuniyetini almıştır.

2019 yılında, Teknoloji Politikaları ve Inovasyon Yönetiminde Master derecesini birincilikle (4.00/4.00) almıştır.

Halen, Tarih alanında lisans eğitimine devam etmektedir.