Dr. Hakkı Karataş

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Baş Ekonomist

2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun olduktan sonra aynı bölümünde yüksek lisansını 2003 yılında tamamlamıştır. Yüksek lisans süresi boyunca Araştırma Görevlisi olarak görev yapmıştır.

2004 Yılında Hazine Müsteşarlığında (Şu anki Hazine ve Maliye Bakanlığı) uzman yardımcısı olarak başladı.

2004-2010 yılları arasında kamu bankalarının yeniden yapılandırılmaları, Hazine’nin ilk stratejik planının hazırlanması, devlet bütçesinin ve bütçenin dayandığı temel dokümanlar olan Orta Vadeli Program ve Kalkınma Planlarının hazırlanmasında ve IMF ile ilişkilerin koordinasyonunda görev aldı.

2010-2012 yılları arasında ABD’de Duke Üniversitesi’nde Uluslararası Kalkınma Politikaları alanında ikinci yüksek lisansını tamamladı. Kuzey Karolayna Eyaletinin Gelir İdaresi Başkanlığı’nda 3 ay stajyer olarak çalıştı.

2012 yılında tekrar döndüğü Hazine Müsteşarlığı’nda Alacak Yönetimi Daire Başkanı olarak atandı. Bu görevi boyunca Hazine alacaklarını tahsili ve Kamu Özel İş birliği projelerinin takibinden sorumlu oldu.

2014 yılında Hazine Müsteşarlığı’nda Nakit ve İç Finansmandan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Hazine’nin nakit yönetimi, iç borçlanma programının hazırlanması ve Hazine borçlanma ihalelerinin yürütülmesinde sorumlulukları oldu.

2018 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden Bankacılık ve Finans Ana bilim dalında Doktorasını bitirdi.

2020 Eylül ayında Dış Ekonomik İlişkiler Kuruluna (DEİK) Ekonomik Araştırmalar Direktörü ve Baş Ekonomist olarak katılmıştır.