Dr. Çiçek Ersoy

İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Çiçek Ersoy, İTÜ İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümü hukuk çalışma grubu öğretim üyesidir. Lisans derecesini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, yüksek lisans ve doktora derecelerini Münih Ludwig-Maximilians Üniversitesinde rekabet hukuku alanında tamamlamıştır. Doktora öğrenimi süresince Münih Max Planck Institute for Innovation and Competition’da bursiyer ve araştırmacı olarak çalışmıştır. Doktora öğrenimini tamamladıktan sonra Avrupa Patent Ofisi – Patent Akademide (Münih) proje bazlı çalışmış, ardından Continental şirketinin Frankfurt genel merkezinde uyum yöneticisi olarak kariyerini sürdürmüştür. Akademik çalışma alanları kişisel verilerin korunması hukuku, rekabet hukuku, dijital dönüşüm ve hukuk ve bilişim hukukudur. İTÜ işletme mühendisliği, ekonomi ve bilgisayar mühendisliği bölümlerinde ve İTÜ Bilişim Enstitüsünde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde dersler vermektedir. Dr. Çiçek Ersoy halen Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Yüksek Lisans Programının da anabilim dalı başkanı ve program koordinatörüdür.