Ceyla Pazarbaşıoğlu

IMF Strateji, Politika ve İnceleme Departmanı (SPR) Direktörü

Ceyla Pazarbaşıoğlu, IMF Strateji, Politika ve İnceleme Departmanı (SPR) Direktörüdür. Bu sıfatla IMF’nin stratejik yönü ile Fon politikalarının tasarımı, uygulanması ve değerlendirilmesi çalışmalarına liderlik ediyor. Ayrıca IMF’nin G20 ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlarla olan etkileşimlerini de denetliyor.

Daha önce, 2015-2020 yılları arasında Dünya Bankası Grubu’nda (WBG) çalışan Pazarbaşıoğlu’nun buradaki son görevi Adil Büyüme, Finans ve Kurumlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığıydı. WBG’nun Küresel Finans, Rekabetçilik ve İnovasyon Uygulamaları çerçevesinde, Makroekonomi, Ticaret & Yatırım, Yönetim ve Yoksulluk & Eşitlik konularında yaklaşık 30 milyar dolarlık operasyonel ve politika çalışmaları ile danışmanlık taahhütlerinden oluşan bir portföyü yönetti. Ayrıca, 30’u kırılgan ve çatışmalardan etkilenen devlet olmak üzere, 138 ülkede 2.200’den fazla personelin yönetim sorumluluğunu yürüttü.

Pazarbaşıoğlu ayrıca IMF’deki daha önceki iki görev süresi boyunca (1992–1998 ve 2003–2015) politikalar ve ülke konuları üzerinde çalıştı. Para ve Sermaye Piyasaları Departmanı’nda finansal sektör düzenleme ve denetimi ile kriz yönetimi çalışmalarından sorumlu Direktör Yardımcısı olarak görev yaptı. Ayrıca Avrupa Departmanında Direktör Yardımcısı olarak çalıştı ve Ukrayna misyon şefliği görevini yürüttü. Bundan önce, Küresel Finansal İstikrar Raporu’nun Gelişmekte Olan Piyasalar bölümlerini yönetti ve Arjantin, Rusya ve Uruguay’dakiler dahil olmak üzere, finans sektörü politikaları ve yeniden yapılandırma üzerinde çalıştı. 1998’den önce, Kuzey ülkeleri, Gelişmekte Olan Avrupa, Latin Amerika, Türkiye ile Kore ve Tayland’daki kriz sonrası yapısal reformlara odaklandı.

Türk uyruklu olan Ceyla Pazarbaşıoğlu, emeklilik sisteminde reform yapılmasına, enflasyon hedeflemesi rejiminin kurulmasına ve “gönüllü” borç takasının uygulanmasına odaklanmak üzere 2001 yılında Türk Hükümetinin kriz yönetimi ekibine katıldı. Bunun ardından, Türkiye’nin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkan Yardımcılığına atandı. Üst düzey bir kamu görevlisi olarak, krizi kontrol altına almak, çözmek ve güvenilir bir düzenleyici ve denetleyici otorite oluşturmak için Merkez Bankası, Hazine, bankacılık sektörü ve hükümetle yakın işbirliği içinde çalıştı.

Pazarbaşıoğlu 1998-2001 yılları arasında Londra’daki ABN AMRO Investment Bank’ta Gelişmekte Olan Avrupa Piyasaları Baş Ekonomisti olarak görev yaptı.

Georgetown Üniversitesi’nden ekonomi ve finans alanında doktora derecesi bulunan Pazarbaşıoğlu, Princeton Üniversitesi’nde (misafir akademisyen) öğrenim gördü. Aynı zamanda Yetkili Menkul Kıymetler ve Finansal Türevler Temsilcisidir (İngiltere). Finansal krizler; bankacılık ve kurumsal sektörün yeniden yapılandırılması; mevzuat reformları; makro-finansal analiz ve borç yönetimi üzerine yayınları bulunmaktadır.