Bülent Yurdalan

Türkiye İç Denetim Enstitüsü, Yönetim Kurulu Başkanı

37 yılı aşkın Bankacılık deneyimi bulunan Bülent Yurdalan, E.İ.T.İ.A (Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akedemisi) Kütahya Yönetim Bilimleri Fakültesi mezunu olup, sırası ile Pamukbank, Citibank ve nihayet 31 yıl süre ile QNB Finansbank’da çalışmıştır. Bankacılık yaşamı süresince farklı sorumluluklar üstlenen Bülent Yurdalan, yurt dışı ve yurt içi iştirak bankalarında da üst düzey görevler almıştır. 2011 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığını müteakip bankanın İç Sistemler Başkanlığı sorumluluğuna getirildikten sonra bu görevi 2019’a kadar sürdürmüştür. 2014 yılından itibaren de bankanın iştiraklerinde aldığı yönetim kurulu üyeliği sorumluluğunu halen devam ettirmektedir.

TİDE’nin Kurucu Üyeleri arasında yer almış olup, 2014-2016 döneminde TİDE Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter olarak, 2017- 2021 döneminde de TİDE Yüksek Divan Kurulu üyesi ve Başkanlık Divanı Genel Sekreteri olarak görev almıştır. 2019 yılı TİDE Farkındalık Ödülleri arasında bulunan “Ali Kamil Uzun Yaşam Boyu Meslek Üstün Hizmet Ödülü” ne layık görülmüştür.