Aysun Yıldız Özer

TSB, Genel Sekreter Yardımcısı

ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Aysun Yıldız- Özer, Jean Monnet bursuyla Universtiy of Kent at Canterburry’de Avrupa Ekonomik Entegrasyonu üzerine yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2012’de Essex Business School’dan aldığı öğrencilik bursu ile okuduğu doktora derecesini almıştır. Ayrıca, ABD’de Boston Üniversitesi, Aktüerya Bölümünde emeklilik fonları teorisi üzerine eğitim görmüştür.
Kariyerine1996 yılında Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nde uzman yardımcısı olarak başlayan Yıldız-Özer, daha sonra Müsteşarlık Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü’nde İkili Finansman ve Ulusal Fon Dairelerinde kıdemli uzman olarak görev yapmıştır.
2012 –2015 yılları arasında sektörde pazarlama ve kurumsal iletişimden sorumlu yönetici olarak görev yapan Yıldız-Özer, şirketin hayat sigortaları ve bireysel emeklilik yeni ürün geliştirme ve pazarlama stratejileri, müşteri segmentasyonu, müşteri tutundurma program tasarım ve uygulama, satış ekibi performans ölçüm ve raporlama, sigorta ve BES operasyon fonksiyonlarını yürütmüştür.
2015 yılında Türkiye Sigorta Birliğine katılmış olup, Birlik’te Araştırma Bölümünün kurulmasına katkı sağlayarak bu birimin yöneticiliğini yapmıştır. 2017’den bu yana Birlik’te Araştırma ve Strateji, Uluslararası Kurumlarla İlişkiler, BES ve hayat sigortalarından sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürütmektedir.