B. Aylin Alagöz

Entegre Raporlama Derneği Türkiye (ERTA), Genel Sekreter

2001 YTÜ Çevre Mühendisliği mezuniyeti sonrası, “İstanbul’da Entegre Tıbbi Atık Yönetimi” konulu yüksek lisans tezi ve “Arıtma Çamurları ve Tarımsal Atıklardan Enerji (Biyogaz) Eldesi” konulu doktora çalışmaları eşliğinde Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü’nde 10 sene öğretim görevlisi olarak çalışmış olan B. Aylin Alagöz; “Yönetim Kurulu Üyesi” ve “Döngüsel Ekonomi Çalışma Grubu Başkanı” olarak katkı sunmakta olduğu “Boğaziçi Üniversitesi – Katı Atık Kirlenmesi Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi (KAKAD)” bünyesinde belediyeler öncelikli olmak üzere kamu ve özel kuruluşlara yönelik; kurumsal sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi, atık yönetimi, yenilenebilir enerji ve AB Çevre ve İklim Değişikliği Müktesebatına uyum gibi çevresel konularda ve ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen çok sayıda projede koordinatör, danışman ve teknik uzman olarak yer almaktadır.

20 yıla yakın profesyonel kariyerinde çalışmalarını aktif olarak sürdürmekte olan B. Aylin Alagöz; hakemli ve sektörel dergiler ve konferanslarda yer alan makale, teknik rapor, değerlendirme, vb. 50’ye yakın yayının bireysel yazarı olmuş veya yazar ekibinde yer almıştır.

Türkiye Belediyeler Birliği Sıfır Atık Komisyonu Danışma Kurulu Üyesi, Uluslararası Katı Atık Birliği (ISWA) İklim Değişikliği ve Atık Yönetimi Çalışma Grubu Türkiye Temsilcisi, Yuvam Dünya Derneği Danışma Kurulu Üyesi ve ISWA Genç Profesyoneller Grubu Türkiye Koordinatörü olarak akademik destek, eğitim, proje ve kapasite geliştirme konularında katkı sunmakta olan B. Aylin Alagöz; Mayıs 2021 tarihi itibarı ile Entegre Raporlama Derneği Türkiye (ERTA) Genel Koordinatörlüğü ve Eylül 2021 tarihi itibarı ile ERTA Genel Sekreterliği görevlerini yürütmektedir.