Prof. Dr. Aykut Kibritçioğlu

Türk-Alman Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi

Aykut Kibritçioğlu Ankara Üniversitesi’nden iktisat alanında lisans (1985) ve yüksek lisans (1988) derecesi, Almanya’daki Kiel Christian Albrecht Üniversitesi’nden ise iktisat alanında doktora derecesi (1994) sahibidir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünde araştırma görevlisi (1986-1994) ve öğretim üyesi (1994-2015) olarak çalışmıştır. 2016’dan bu yana ise İstanbul’daki Türk-Alman Üniversitesi İİBF İktisat Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Öğretim uzmanlaşma alanları uluslararası iktisat, iktisadi büyüme, Türkiye ekonomisi, makroiktisat ve çevre ve doğal kaynaklar iktisadıdır. Güncel araştırmalarını küresel ekonomi, Türkiye ekonomisi, enerji iktisadı ve ekolojik iktisat alanlarında sürdürmektedir.