Alparslan Budak

Citibank A.Ş. Ürün Müdürü, Menkul Kıymet Hizmetleri

Alparslan Budak, 30 yıla yakın iş hayatında; banka, aracı kurum, öz düzenleyici kurum, uluslararası kurum ve sivil toplum kuruluşlarında çeşitli görevler üstlenmiştir. Uzmanlık alanları menkul kıymetler, uluslararası iş geliştirme, kurumsal finansman ve araştırmadır.

Citibank A.Ş.’ye Menkul Kıymet Hizmetleri Ürün Müdürü olarak Ocak 2019’da katılan Budak, kariyeri boyunca; Türkiye, Romanya, Bulgaristan, Karadağ ve Ukrayna’da aracı kurumlar, diğer finansal kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerinin kuruluşunda rol almıştır. 2016-2017 yılları arasında Uluslararası Yatırımcı Eğitimi Forumu’nun Başkanlığını yürütmüş, 2014-2018 yılları arasında Finansal Planlama Derneği’nin Kurucu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2001-2015 yılları arasında Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nde Genel Sekreter Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.

Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden, Para, Banka ve Finans üzerine yüksek lisans derecesini University of Birmingham’dan alan Budak, halen Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Muhasebe ve Finans Doktora programına devam etmektedir.