Prof. Alex Nicholls

Said İşletme Okulu, Oxford Üniversitesi

Alex Nicholls, Oxford Üniversitesine atanan ilk sosyal girişimcilik profesörüdür. Aynı zamanda Oxford Üniversitesi Harris Manchester Kolejinde Öğretim Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi’dir. 2004 yılında, temel finansmanının artırılmasına yardımcı olduğu Skoll Sosyal Girişimcilik Merkezi’nin kuruculuğunu yapmıştır. Alex’in araştırma ve eğitimler etki yatırımı da dâhil olmak üzere sosyal girişimcilik ve sosyal inovasyondaki birkaç kilit alanı kapsamaktadır: etki ölçümü, önemlilik, muhasebe ve hesap verebilirlik; etki tahvilleri dâhil kamu politikası bağlamları, toplumsal hareketler ve sistemler değişiklikleri. Bugüne kadar yüzden fazla araştırma, kitap bölümü, makale ve altı kitap yayınlamıştır. Bu çalışmaların çoğu, Financial Times Top 30 dergilerinde yer alan sekiz makale de dâhil olmak üzere, çok çeşitli hakemli dergilerde ve kitaplarda yer almaktadır. Alex’in makalelerine 11.500’den fazla akademik alıntı yapılmıştır. Sosyal Girişimcilik Dergisi’nin Genel Yayın Yönetmeni olan Alex’in kitapları çeşitli dillere çevrilmiştir ve her biri kendi alanlarında en çok alıntı yapılan eserler olmuştur.